Foto de “família” amb els participants a la jornada pràctica del curs