27paràmetres de càlcul dels esforços

Característiques físiques d’un model de mur