Què fem

Margers és tal i com s’anomena a aquells que antigament construïen marges de pedra i enfeixaven les muntanyes i les planes. Aquest és un ofici que gairebé es pot donar per desaparegut a les nostres contrades. Va néixer per la necessitat d’ordenar el paisatge i els terrenys de cultiu i ramaderia, i s’ha deixat de fer precisament per la manca d’aquesta necessitat…l’entrada de la maquinària al món rural i sobretot el despoblament del camp cap a les ciutats on es van assentar les indústries, la vida moderna i els mitjans per una vida més pròspera. Els segles XVIII i XIX són considerats com l’època daurada de les construccions amb pedra seca, coincidint amb el gran desenvolupament i expansió del món rural, treballant els recursos naturals que permetrien de viure la gent de la terra.

Des de fa ja més d’una dècada ens dediquem exclusivament a construir amb la tècnica de la pedra seca, intentant de donar continuitat a l’ofici de marger. Som artesans especialistes en aquesta tècnica que no utilitza cap mena d’aglomerant, morters de calç o qualsevol altre. Fem tota mena de construccions amb pedra seca: el ventall de construccions en sec és realment molt gran, variat i divers: Per una banda treballem en projectes d’obra nova que incorporen la pedra en sec, i per l’altra banda també una bona part de la nostra feina és la de recuperar, rehabilitar tota mena de construccions antigues, de l’anomenada arquitectura popular i tradicional. A destacar també la formació que cada any fem, des de fa ja gairebé deu anys quan vam començar en aquesta tasca, en diversos cursos arreu del territori ensenyant les bones pràctiques i la tècnica constructiva d’aquest art. Intentem d’ensenyar una tècnica més evolucionada, seguint els estàndarts europeus, sense oblidar els orígens. S’ha de tenir en compte el que el mercat professional demanda aquests anys i cal una tècnica depurada en la construcció per poder oferir una bona qualitat i seguretat en les obres que es fan.

Amb pedres extretes directament de les pedreres, fem murs de retenció de totes mides i alçades, empedrats, barraques, murs de partió, i també intentem anar més enllà i innovar amb noves propostes arquitectòniques contemporànies com revestiment de façanes de cases en sec, utilitzar la pedra en sec com a element estructural en noves construccions d’enginyeria i arquitectura més complexa… i moltes altres que estan per arribar. Refem parets deteriorades pel pas de tants anys, restaurem barraques de vinya o de pastor, refem portells (esllavissades puntuals en murs), desmuntem murs antics fets amb morter i els refem en sec aprofitant la pedra, restaurem camins empedrats a les planes i a les muntanyes.

En bona mesura ens dediquem a ordenar el paisatge al món rural tal i com sempre s’ha fet, però això portat a una escala més petita, actualment bona part de la nostra feina consisteix a ordenar aquests “petits paisatges” com poden ser els jardins de les cases o les finques, així com les pròpies cases que poden incorporat pedra seca en façanes per exemple.

La feixa pedra seca vol ser també una “eina” per a divulgar arreu aquesta tècnica constructiva ancestral mitjançant la nostra feina, però també mitjançant aquesta pàgina web. Per això si feu hi feu una bona ullada us podreu fer una idea del que representa l’ofici de marger i tindreu informació variada i detalls constructius que us poden ajudar a conéixer una mica les nocions bàsiques, així com les eines per a treballar la pedra seca.

A lafeixapedraseca fem pressupostos seriosos, justos i molt competitius, segons els metres quadrats, els metres cúbics, segons la dificultat global de la feina… Cada feina és diferent per tant cada pressupost s’adequa a les necessitats dels nostres clients. Com que treballem amb pedres extretes de les pedreres, és a dir no treballades, els preus de la matèria prima són molt bons i en general les feines es poden ajustar a bons preus.