gràfica mur d’esquist amb un deu per cent de pendent

Àbac per un mur d’esquistos