Disseny de la feina

Com es veu en aquest dibuix, tenim una base de formigó una mica “rebaixada” del que és el gruix de la paret. En concret deu cm. menys o sigui una base de 50cm. Per a subjectar el coronament perfilat de formigó sense afectar la paret de pedra seca la idea ha estat fer un pilars de ferro de 12x12cm col.locats cada tres metres aproximadament i que finalment queden “engolits” entre les pedres de la paret. Això ha dificultat l’execució de l’obra però ha permès que el coronament no treballi sobre aquesta paret. Algunes pedres cantoneres s’han treballat per a poder adaptar-les a aquestes circumstàncies però que continuéssin donant pes i llargada per a fer una bona tècnica de trava. Al capdamunt de la paret la pedra no arriba a tocar el ferro que suporta el dau de formigó superior ja que degut a la deformació dels diversos materials convé que treballin com més independent millor.