La proa a Sallent

Ubicació de l’obra a l’entrada de la pedrera per a dividir entrades i sortides…
Detall que dóna el nom a l’obra: la proa amb dos esglaons
Banc incrustat a l’estructura