Perfil de la paret seca davant la paret estructural de la casa, feta de “HESmix”

El cinc per cent d’inclinació que li donem a la paret garantitza l’estabilitat per ella mateixa i evita un possible esfondrament. Com que hi ha trams de fins a sis metres i mig d’alt la base també varia el seu gruix en funció d’això. Els cinquanta cm. de la base venen a ser per a una alçada d’entre tres i quatre metres. Hem col.locat bàsicament gresos de St. Julià i Folgueroles combinats amb d’altres de Taradell i de Sta. Eulàlia per acabar de posar el toc de color diferent. Aquest gruix tan important comparat amb el tradicional aplacat de 15-20cm. li dóna una inèrcia energètica molt bona. Sumats als prop de 40 cm. de la paret, en alguns trams tenim gairebé un metre de gruix cosa que s’agraeix pel que fa a la temperatura i amb la tranpirabilitat d’aquesta casa.

Per les diverses parets del jardí hem col.locat pedra calcària gironina també directa de pedrera, i com que és molt basta hem fet un parament tipus mallorquí ja que la pedra és força similar.

Potser més d’un any de feina en total per acabar de fer totes les diverses feines: Pedra a la façana al voltant de tota la casa, parets del jardí i sector piscina, façana de vímet i alguna coseta més…