Casa a Camallera. Parets de partió amb la tècnica de pedra en sec.

Obra guanyadora del premi d’arquitectura de la província de Girona d’any 2014 de la mà dels arquitectes Sergi Serra&Marta Adroer.

Els plànols de l’obra
Disseny/solució per aquesta paret

Paret seca envoltant la vivenda com un tancament del pati interior d’una altura de 2,2 m. i un gruix de seixanta cm. feta amb gresos. Empedrat tradicional fet amb pedra calcària gironina, des de la porta d’entrada de la finca fins a dins del pàrquing pels cotxes.

Paret seca de partió, cliqueu per veure les fotos del procés.

Empedrat tradicional, cliqueu per mes fotos…

A tenir en compte en aquest disseny constructiu la possible inestabilitat de la paret seca en relació als altres materials, sobretot les dilatacions i contraccions del formigó de la base i el coronament, així com l’assentament dels fonaments de la vivenda en aquest terreny. El ferro també té un comportament diferenciat, per tan tenim tres materials que es comporten de manera diferent, on destaca la pedra que no té deformacions en el seu comportament i només l’erosió l’afecta. Convindria en una altra ocasió preveure una lleugera inclinació a ambdós costats de la paret per evitar problemes!. Sobretot si tenim en compte que s’ha rebaixat deu centímetres la base en respecte als fonaments de la paret, cosa que no seria del tot recomanable, si bé ha servit per crer aquesta ombra tan bonica que ajuda a ressaltar el conjunt del projecte, per aqui van primar un criteris estètics per sobre dels tècnics, cosa un xic controvertida…

La paret seca en aquesta ocasió fa una funció tèrmica no prevista inicialment i que és prou bona i destacable: En els dies freds d’hivern amb tramuntana però amb sol, la paret lògicament es va escalfant i el vent que travessa la paret surt lleugerament més càlid al pati interior. I contràriament, a l’estiu l’aire calent es refrigera una mica en travessar la paret seca quan surt a l’altre costat. Per tan heus ací un motiu més per optar per la paret seca en aquest tipus de construcció!