Quant a lafeixapedraseca

Marger (Drystone waller), treballs amb pedra seca i també amb vímets (cistelleria i arquitectura del salze)